Allergenenmanagement

Het hanteren van een adequaat allergenenmanagementsysteem is nodig om risico's van allergenen te beheersen. Een dergelijk systeem is erop gericht om de juiste productinformatie te geven aan de consument. De allergische consument kan vervolgens op basis van de productinformatie een eigen, veilige keuze maken. Allergenenbeheer draait dus vooral om product- en etiketinformatie! En niet alleen om het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen, zoals vaak verondersteld wordt.
In de praktijk zien we echter dat te weinig aandacht besteed wordt aan databeheer en verwisseling. Met allergenenrecalls tot gevolg.

Het is dus belangrijk om alle pijlers van allergenenmanagement te borgen!

Basispijlers allergenenmanagement

Een goed allergenenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Grondstofinformatie
  2. Receptuurbeheer
  3. Etiketinformatie (op basis van pijler 1 en 2)
  4. Voorkomen van verwisseling van grondstoffen, halffabricaten of etiketten.
  5. Voorkomen van kruisbesmetting (in de eigen productie of in de grondstoffen)

Deze indeling wordt ook gebruikt in de Code of Practice van SimplyOK. Dit is een Europees certificeringsschema voor allergenenmanagement.

Andere voedselveiligheidschema’s, zoals FSSC 22000, BRCGS en IFS, verschillen onderling behoorlijk in eisen die gesteld worden aan allergenenmanagement. In de BRCGS Standard for Food Safety zijn de meest uitgebreide eisen aan allergenenmanagement opgenomen. Toch wordt in geen enkel schema alle basispijlers van allergenenmanagement belicht. Veelal blijven de eisen beperkt tot het voorkomen van kruisbesmetting en het opstellen van het etiket (pijler 5 en 3).
Gezien het hoge aantal allergenenrecalls in Nederland en andere landen gecertificeerd zijn volgens deze kwaliteitsstandaarden niet genoeg om het aantal terugroepingen te laten afnemen. En is ook aandacht voor de andere pijlers nodig.

Wetgeving

Ook Codex Alimentarius heeft geconstateerd dat het aantal allergenenrecalls te hoog is en allergenenmanagement bij bedrijven wereldwijd verbeterd moet worden. Zij hebben daarvoor in 2020 de “Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operators” (COP) uitgebracht. Helaas ontbreekt hierin de pijler receptuurbeheer en ook de pijler verwisseling is onderbelicht in de Codex COP.  Toch zal deze Code of Practice (COP) helpen om allergenenmanagement wereldwijd op een hoger peil te krijgen. 
Het is namelijk niet alleen een leidraad voor bedrijven maar ook aanleiding voor overheden om wetgeving op te baseren. Het uitbrengen van de Codex COP was voor de Europese Unie aanleiding om de Hygiëneverordening aan te passen.
Verordening (EG) nr. 852/2004, ook wel de Hygiëneverordening genoemd, stelt algemene hygiënevoorschriften voor alle voedingsmiddelenbedrijven. Bedrijven worden onderverdeeld in de primaire sector en andere bedrijven. Onder primaire sector worden landbouwbedrijven (plant en dier), visserij en jacht verstaan, maar ook transporteurs en opslagbedrijven van deze producten. Zowel in de tekst van de Verordening zelf als in toelichtende documenten daarop, zijn aanpassingen of voorstellen gedaan waarmee het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen verplicht wordt. Helaas is de aanpassing dus heel beperkt. Maar het is zeker een stap tot verbetering en bewustwording, want tot dusver werden in Europese wetgeving geen expliciete eisen gesteld rondom allergenenbeheer.

AllergenenScan

Op zoek naar verdieping in allergenenmanagement of direct inzicht in de bedrijfseigen verbeterpunten? Volg de cursus Allergenenmanagement of laat ons een AllergenenScan uitvoeren. Met een AllergenenScan is snel inzicht in de status van het allergenenmanagement systeem. Door middel van een bedrijfsbezoek van 1 dag worden goedgeregelde zaken en de verbeterpunten vastgesteld. Waar nodig worden praktische oplossingen direct besproken. 
De AllergenenScan is toepasbaar op productiebedrijven, toeleverende bedrijven, retail, horeca en private label fabrikanten. Uiteraard is de inhoud van de Scan gebaseerd op de vijf basispijlers van allergenenbeheer maar kan naar wens uitgebreid worden met specifieke vraagstukken. Bijvoorbeeld over VITAL of allergenenanalyses.
Door jarenlange ervaring en bekendheid met veel voorkomende ‘valkuilen’ in allergenen managementsystemen is de AllergenenScan een snelle en efficiënte manier om een goed functionerend systeem op te zetten. 

 Schrijf in voorcursus Allergenenmanagement Contact opnemen